DENİZ DOLGUSU

Lcm Rota Denizcilik deniz altında istenilen noktaya dolgu yapabilmektedir. Bu uygulama genelde deniz altı zemin güçlendirme veya boru hattı üzeri dolgusu, dalgakıran yapımında kullanılmaktadır. Bünyemizdeki split barge marifetiyle bu işlemi gerçekleştirmekteyiz.

  • Zeytinburnu Ayvalıdere Anroşman İnşaatı
  • Solventaş Limanı Dolgu ve Zemin Güçlendirme
  • Çolakoğlu Limanı Deniz Zemini Güçlendirme ve Dolgu işleri bunlardan bazılarıdır.

Deniz Dolgu Nedir ?

Deniz dolgu nedir, deniz dolgusu özetlenecek olursa, kıyıdan ya da farklı yollarla denizin içerisinin doldurulmasıdır. Bu dolgu yapma işleminin birden fazla ve birbirinden farklı birkaç çeşidi bulunmaktadır. Peki bu yöntemler nelerdir?

Deniz Dolgu Yöntemleri Nelerdir?

Deniz dolgu yöntemlerinin arasında en çok tercih edilen yöntem ize denizin kıyıdan doldurulmasıdır. Bu alanda uzmanlaşmış insanların yaptığı araştırmaların sonuçlarına ve söylediklerine göre, en ideal ve en ucuz dolgu yöntemi karadan deniz dolgusu yapma yöntemidir. Günümüzde nerelerde böyle dolgu alanları var diye merak edecekseniz, bu yöntem ile doldurulan yerlerden bir tanesi Maltepe bir tanesi ise Yenikapı’dır. Deniz dolgusu yapma işlemi; içleri hafriyatla dolu olan kamyonların denizin kenarına yaklaşması ve usulca yüklerini denize boşaltması olarak da özetlenebilir. Önemli ve bilinmesi gereken bir ayrıntı vardır ki bu yöntem özellikle sakin denizlerde kullanıma uygundur. Peki, kıyıdan denize boşaltılan hafriyatlar denizde dağılmadan nasıl duruyor?

Deniz dolgu işlemi her ne kadar hafriyatların denize boşaltılması olarak özetlense de aslında deniz doldurma işlemi ilk, doldurulması planlanan alanın dış çemberine taş tahkimat yapılması ile başlamaktadır. Taş tahkimat yapıldığında o tahkimat alanının içerisine yükler boşaltılmaya başlanır böylece yavaş yavaş denizin içerisinde birikmeler oluşur ve deniz dolgusu yapılır. Yapılan dolgular şayet liman gibi yerler için dolduruluyorsa, yani gereğinden fazla yükün bineceği bir ortam dolduruluyorsa böyle durumlarda dolgunun içerisinde kazıklar çakılarak dolgunun üzerine binecek olan yük hafifletilmeye çalışılır. Şayet doldurulan bölgede gereğinden büyük dalgalar yoksa ve oluşmuyorsa bu kazıklar deniz tabanının yarım ya da bir metre kadar derinine, yapılan dolgularının alanlarının sınırlarına çalışır. Çakılan kazığın arkası doldurulurken kazık hiçbir şekilde yapısal deformeye uğramasın, eğilmesin hep dimdik ayakta kalsın diye de kablolar aracılığıyla kıyıya sabitlenir. Çakılan bu kazıklar dönem dönem deniz seviyesinin iki metre kadar üstüne çıkabilmektedir.

Deniz dolgu yöntemlerinin arasında bir başka yöntem ise blok rıhtım yöntemidir. Genel ağırlığı 20 ila 25 ton arasında değişen iki metrelik beton küpler teker teker üst üste koyulur. Bu küpler aracılığıyla sınır belirlenir. Ardından karadan beton küpler dökülür ve bu beton küpler suyun içerisinde batar. Beton küplerin ardından dolgu alanının içerisine kayalar koyulur böylece küpler sabitlenir.

Deniz Dolgu

Deniz dolgu ile deniz içinde yapay odalar kurularak üzerine inşaat çalışmaları yapılmaktadır. Bu sayede toprak ve kıyı şeridi büyütülerek yeni yapay alanlar yaratılmaktadır. Kıyı dolguları Özel firmalar tarafından kolay arazi kazanmak için sık başvurdukları yöntemler arasındadır. Ayrıca Deniz dolgu işleminin deniz yapısına uygun olarak yapılmaması, inşaat atığı, hafriyat vb. gibi kalitesiz malzemelerle dolgu yapılması ve uzman bir firma ile çalışılmaması projenin kalitesini azaltacak ve işi riskli hale getirecektir. Bu yüzden firmamız bünyesinde çalışan uzman kadromuz ile sizlere en iyi proje çalışmaları sunmak için hazır beklemekteyiz.

Deniz Dolgu Nasıl Yapılır?

Deniz dolgu nasıl yapılır? Sorusu bu alanda hizmet almak isteyen tüketicilerin merak ettikleri bir konudur. Elbette denizi doldurmak kolay bir iş değildir. Denizi doldurmanın birkaç yöntemi vardır. Firmamız tarafından ve tüketiciler tarafından en sık kullanılan deniz dolgu tekniğidir. Çoğunluğun tercihine göre kıyıdan doldurma tekniği, maliyeti az ve ideal bir doldurma tekniğidir. Yük dolu kamyonlarımız ile denize boşaltarak doldurma işlemi yapıyoruz. Aynı zamanda bu tip dolgularda yığılan malzemenin dalgalarla dağılmaması için, ilk olarak en dış malzeme yerleşimi yapılmaktadır ve alanın içi doldurulmaktadır. Liman gibi dolgunun üzerine daha fazla yük baskısı olabilecek durumlarda, kazık vb. araçlar kullanılmakta ve kullanılan kazıklar, yüksek dalgalı bir ala için kullanılmamışsa deniz tabanından yarım metre veya bir metre derinine inerek dolgu yapılan sınıra çakılmaktadır. Doldurulan kazığın eğilmemesi için kablolar vasıtası ile kıyıya sabitlenmektedir. Bir diğer dolgu tekniği ise blok rıhtım tekniğidir. Bu teknikte iki metre beton küplerin üst üste konarak deniz içerisinde sınır belirlenmektedir. Beton küplere doldurularak yapılan bu doldurma şekli ile denizin dibine inmesi sağlanır. Daha sonra ise kaya ile sabitlenerek doldurma işlemi tamamlanmaktadır.

Deniz Dolgu İşlemlerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Deniz dolgu işlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar projenin kalıcılığı açısından önemlidir. Proje Belirgin dalga yüksekliği, dalga periyodu, hâkim dalga yönü ve kıyı morfolojisi v.b. gibi parametrelerin doğru analiz edilmesi önemlidir. Yapılan bu işlem kıyı dolgularını korumak yapılan kıyı koruma yapıları açısından çok önemlidir. Deniz dolgu proje öncesi yapılması gereken bir diğer önemli husus, dolgu planlarının hazırlanmasında öncelikle yapılmak istenen dolgunun ve tesislerin Kıyı Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerine uygun olup olmadığını irdelenmesi gerekmektedir. İyi bir projelendirme için bunları dikkate almak gerekir. Proje hayata geçirildikten sonra da meydana gelen sorunlar ve değişimler gözlemlenmeli gerekli durumlarda düzeltmeler yapılmalıdır. Aksi bir durumda bozulan kıyı dinamiği nedeniyle büyük oranda can ve mal kaybı yaşanabilme riski vardır.

Dolgu Liman Yapımı

Dolgu liman yapımı taleplere göre yönetilen projelerdir. Liman dolgu projesi basit anlamı ile denizin gerekli materyaller kullanılarak doldurulması ile yürütülmektedir. Karadan sağlanan deniz dolguları ile limanın inşa edilmesi sağlanmaktadır. Bu projede deniz zemini güçlendirilmekte ve doldurulmaktadır. Dolgu ile kazanılan alanlar liman inşaatlarının temelini oluşturmaktadır. Liman projeleri titizlikle yürütülen büyük projelerdir. Dolgu liman projelerinin titizlikle yürütülmesinin nedeni önemli lojistik alanlar olması ve yoğun trafiğe maruz kalacak alanlar olmasıdır. Bu nedenle dolgu ve inşaat işlemlerinde hataya yer verilmemesi oldukça önemlidir.

Liman İnşalarında Kullanılabilen Dolgu Yöntemleri

Liman dolgu projesi kapsamında farklı deniz doldurma yöntemlerine başvurulabilmektedir. Kıyı şeridinden denizin doldurulması en sık başvurulan dolgu yöntemi olarak görülmektedir. Alternatif yöntemlere göre de daha az maliyetli oluşu öne çıkmaktadır. Deniz dolgusu işlemleri sırasında deniz hafriyat gibi malzemeler ile doldurulmaktadır. Sakin deniz olarak adlandırılan denizlerde içleri hafriyat dolu kamyonlar kıyıya yanaştırılmakta ve yüklü malzemelerin denize dökülmesi sağlanmaktadır. Malzemelerin denize dökülmesi ile de deniz dolgusu işlemi gerçekleştirilmektedir. Ancak bu deniz doldurma işlemleri yapılmadan önce dökülen malzemelerin sabit kalması ve dolgu olabilmesi için bazı işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Taş tahkimat yapıldıktan sonra doldurma işlemlerine başlanmaktadır. Bu işlem dolguların dağılmamasını sağlamaktadır. Liman dolgusu sırasında blok rıhtım yöntemi olarak adlandırılan yöntem de kullanılabilmektedir. Bu yöntemde ağırlığı ortalama olarak 20 ton olan beton küpler kullanılmaktadır. Beton küpler üst üste yerleştirildikten sonra kıyıdan denize dökülmektedir. Denize dökülen küpler su içerisinde kolaylıkla batmaktadır. Ancak yine bu yöntemde de dolguların sabit kalabilmesi için başvurulan bir işlem mevcuttur. Küplerin sabit kalabilmesi için kayalar kullanılmaktadır.

Dolgu Liman Maliyeti

Deniz dolgu projelerinde genel olarak maliyetleri belirleyen unsurlar bulunmaktadır. Liman dolgu projesi farklı maliyetlerin ortaya çıkabileceği koşullardan etkilenebilen bir projedir. Proje süreçlerinde müşteri taleplerine ve koşullara bağlı olarak hareket edilmektedir. Liman projelerinde alanında uzman personeller görev almakta ve teknolojik ekipmanlar kullanılmaktadır. Proje planlama sürecinden tamamlanma sürecine kadar tüm işlemleri titizlikle yürütülmektedir. En çok önem verilen unsur planlamaların doğru yapılması ve projenin zamanında sonlanmasıdır.

İlave Deniz Dolgusu Uygulamaları

İlave deniz dolgusu uygulamaları gerekli projelerde başvurulan işlemlerdir. Deniz kıyılarında yapılan liman inşası gibi projelerde ilave dolgu işlemine başvurularak karada bulunan alanların genişletilmesi amaçlanmaktadır. Bu durumun yanı sıra talepler üzerine rıhtımların daha derin sulara taşınabilmesi için de yine ilave dolgu uygulamalarına başvurulmaktadır. Bu uygulamaların amacı projede değişiklik yapılmasıdır. İlave deniz doldurma işlemlerinde de deniz dolgusu yapılmadan önce projenin planlamasının yapılmasına benzer şekilde gerekli planlamalar uzmanlar tarafından yapılmaktadır. Planlamalara uygun şekilde dolgu işlemlerine başlanmakta ve süreç yürütülmektedir.

İlave Dolgu Neden Yapılır?

İlave dolgu neden yapılır sorusunun yanıtı da merak edilmektedir. Yapılan deniz doldurma işlemlerinin ilave dolgu olarak adlandırılabilmesi için planlanan projelerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Proje sürecinde planlanan deniz dolguları yapıldıktan sonra ilave dolgulara ihtiyaç duyulması haline yeniden doldurma uygulamaları planlanmaktadır. İlave dolgu uygulamaları da yeniden planlamakta ve proje düzenlenmektedir. İlave deniz doldurma işlemlerinin yapılmasının amacı kullanımda olan dolgu alanlarının genişletilmesi ve büyütülmesidir. Deniz doldurma işlemi yapılacak alandaki zeminin sağlamlığı için gerekli olan gücün tam anlamıyla yerine getirilebilmesi için ilave dolgu işlemine de başvurabilmesi mümkündür. Dolgu yapılacak alanlardaki saha çalışmalarında derinlik, dalga boyutları ve gelgitler gibi unsurlar zamana göre değişebildiği için dolgu yapılacak alan da büyüyebilmektedir. İşlemlerin gerçekleştirileceği alanlar genel olarak büyük ölçekli malzemelere ihtiyaç duyduğu için dolgu işlemi periyodik olarak gerçekleştirilmektedir. Deniz dolgusu yapılacak alanlara malzeme ihtiyacının fazla oluşu sebebi ile işlemler bu şekilde gerçekleştirilmektedir.

İlave Deniz Dolgusu İhtiyacı

İlave dolgu ihtiyacı farklı nedenler ile ortaya çıkabilmektedir. Örnek verilecek olursa kıyılarda inşa edilen limanların yeterli alana sahip olmaması ve gün geçtikçe büyüyen lojistik hareketlilik yeni gereksinimleri ortaya çıkarmaktadır. Ortaya çıkan gereksinimler de kullanım alanlarının genişletilmesi için başvurulan bir işlem olan ilave dolgu ihtiyacını göstermektedir. Limanların ihtiyaca göre büyüyebilmesini ve genişletilebilmesini sağlayan bu uygulama projeler için oldukça önemlidir. İlave deniz dolgusu yapılacak sahaların aylarca yoğun gözlem altına alınması ve en ince ayrıntısına kadar incelenmesi gerekmektedir. Tüm uygulamalar da olduğu gibi ilave yapılan işlemler de titizlikle yürütülmektedir.

Deniz Zemini Güçlendirme ve Dip Dolgu Projeleri

Deniz zemini güçlendirme ve dip dolgu projeleri profesyonel ekipmanlar ve alanında uzman çalışanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Deniz dip doldurma projesi kapsamında deniz altı zemin güçlendirmesi ve gerekli dolgu işlemleri yapılmaktadır. Basit anlamı ile deniz dolgusu kıyı şeridinden veya farklı alanlardan denizin içinin doldurulmasıdır. Bu uygulamada farklı koşullara bağlı olarak farklı yöntemlere başvurulması mümkündür. Genellikle kıyıdan dolgu işlemleri yapılmaktadır. Ancak alternatif yöntemler de tercih edilebilmektedir. Deniz dip dolgusu işlemlerinde split barge hidrolik sistemi kullanılmaktadır. Bu sistem hafriyat gibi malzemelerin taşımacılığında kullanılan gemilerde kullanılan bir sistemdir. Split barge sistemi ile geminin iki yana ayrılarak yükün denize dökülmesi sağlanmaktadır.

Deniz Dip Dolgusu Yöntemleri

Deniz dip doldurma projesi farklı uygulamalar kapsamında gerçekleştirilebilmektedir. Dolgu yöntemleri arasında en çok tercih edilen ve ideal olarak görülen yöntem kıyıdan deniz dolgusu yapılmasıdır. Bu yöntemi kullanmak dolgu maliyetleri azaltmaktadır. Bunun nedeni ise bu yöntemde denize dökülmesi gereken hafriyatların kamyonlar ile taşınması ve kıyıda kolaylıkla denize dökülebilmesidir. Deniz dolgu yöntemlerine başvurulmadan önce ise dolguların deniz içerisinde sabit kalabilmesi için taş tahkimat yapılmaktadır. Bu işlemden sonra dolgu malzemeleri içerisine boşaltılmaktadır. Deniz dolgusunda başvurulan diğer bir yöntem ise blok rıhtım yöntemi olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntemde beton küpler kullanılmaktadır. Sıralanan beton küpleri karadan denize dökülmekte ve su içerisinde batmaktadır. Daha sonra ise beton küplerin bulunduğu alana kayalar konularak küplerin sabitlenmesi sağlanmaktadır. Deniz dip doldurma projelerinde kullanılan yöntemler müşteri talepleri ve alanların koşullarına göre farklılık göstermektedir.

Deniz Dip Doldurma Projesi Maliyeti

Deniz dip doldurma projesi maliyetini etkileyebilecek birden fazla unsur bulunmaktadır. Proje süreçlerindeki ana hedef kaliteli bir projenin ortaya çıkartılması ve projenin zamanında tamamlanmasıdır. Alanında uzman personeller ve teknolojik ekipmanlar ile proje süreçleri yönetilmektedir. Deniz dolgu projeleri ve işlemleri için gereken tüm ekipmanlar kullanılmaktadır. Dolgu işlemlerinin niteliklerine göre farklı yöntemler, ekipmanlar tercih edilmekte ve tüm işlemler titizlikle yürütülmektedir. Proje maliyetleri zaman, kullanılan ekipmanlar ve de materyallere göre değişim göstermektedir.

Deniz Doldurma İşlemi

Deniz doldurma işlemi, detayı ve kapsamı oldukça geniş bir işlemdir. Sizlerin de tahmin ettiği üzere kolay bir işlem değildir. Farklı yöntemler kullanarak deniz doldurma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Deniz dolgu tekniği de bu yöntemlerden sadece biridir. Genellikle kullanıcıların firmamızdan talep ettiği işlem olarak da ifade edilebilir. Kıyıdan doldurma tekniği, genellikle uygun maliyet skalasını barındırdığı için tercih görür. Yük dolu kamyonların kıyadan denizde boşaltım yapması ile işlem adımları ilerler. Bu çeşitte ki dolgularda denize boşaltılan malzemelerin dalgalar ile dağılmaması için ilk en dış malzeme yerleştirilir. Bu sayede oluşturulan alan içinde doldurma işlemine devam edilir.

Eğer dolgunun üzerinde liman gibi yük binecek bir kuvvet yer alacak ise bu gibi durumlarda kazık gibi araçlar da tercih edilebilir. Bu kullanılan kazıklar, yüksek dalgalı alan için tercih ediliyor ise deniz tabanından yarım metre ya da bir metre derinliğine sahip oluyor olmalıdır. Bu derinliğe inilerek dolgu işlemlerinin yapılması ve sınıra çıkılması gerekir. Ayrıca doldurulan kazıklarda eğilme gibi durumların yaşanmaması için kablolar ile kıyıya sabitleme gerçekleştirilir.

Deniz Doldurma İşlemi Tekniği Blok Rıhtım

Deniz doldurma işlemi tekniklerinden birisi de blok rıhtım olarak ifade edilebilir. Bu yöntem sayesinde iki metre boyunda ki beton küpler üst üste yerleştirilerek deniz içerisinde bir sınır çizilir. Bu doldurma işlemi, beton küplere doldurularak yapıldığından denizin dibine doğru inmesi amaçlanmaktadır. Sonrasında ise bir kayadan destek alınarak sabitleme işlemi yapılır ve doldurma tamamlanmış olur.

Deniz Doldurma İşlemlerinde Püf Noktalar

Projenin kalıcı olması açısından deniz doldurma işlemi kapsamında bazı püf noktaları yer alır. Bu hususlar doğrultusunda gerçekleştirilen işlemlerde yüksek verim alınabilir. Projenin uygulanacağı alan için doğru analizler gerçekleştirilmeli. Bunlar;

  • Dalga periyodu
  • Hakim dalga yönü
  • Dalganın yüksekliği
  • Kıyı morfolojisi

Gibi detaylara ayrılmaktadır. Ayrıca gerçekleştirilecek olan bu işlemin kıyı dolgularını korumak amacıyla yapılması önem arz eder. Bir diğer önemli konu ise Kıyı Kanunu ve Yönetmelik Hükümlerinin belirlemiş olduğu kurallara uygunluk gösterip göstermediğidir. Oldukça kapsamlı ve detaylı bir süreç olan bu işlem, iyi bir analiz süreci ve iş takibi gerektirir. Sizlerde deniz doldurma işlemi ve daha fazlası için profesyonel destek almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.