Deniz Dip Tarama

Her deniz zemininde dip taranması esnek bir deniz dip tarama filosu gerektirir, gerekli ekipmanlar deniz zemin sertlik derecesine ( kil , kaya , kist , kum, çamur ),ve derinliğine göre değişiklik gösterir, yapılacak olan deniz dip tarama işlemi öncesinde proje uygulama aşamalarınız değerlendirildikten sonra projenize uygun ekipmanları (yüzer ekskavatör , kovalı tarak, dökü gemisi,kesici-emici tarak gemisi v.b ) bir araya getirerek proje gerekliliklerine uyumlu halde çalışmalarını sağlarız.

Kullanılacak olan ekipmanlar D-GPS Ölçümleme sistemine sahiptir ve de işin doğru alanda ve doğru derinlikte yapılıp yapılmadığını anlık olarak takip etmeye fırsat vermektedir , bu sayede yapılacak olan yanlış operasyonların önüne geçilmekte ve zaman kayıpları en aza indirilmektedir.

Deniz dip tarama faaliyetlerinde kullandığımız tüm ekipmanlar kendi bünyemiz içerisinde bulunmakta ve 7/24 esasına göre çalışmaktadır.

Lcm Rota Denizcilik aşağıdaki alanlarda uzmanlaşmış Deniz tarama firmasıdır

• Liman Ve Kanal Taramaları • Su altı kaya delme , patlatma , kaya kırma ve kırılan kayayı tarama • Çevre koruma için yapılan deniz tarama işlemleri • Deniz inşaatları için deniz zemini tesviye deniz tarama operasyonları • Kıyı geri dolgu işlemleri yapılması için deniz tarama operasyonları

Deniz Tarama türleri

Gelişen Uluslararası ticaret paralelinde limanların bakım işlerinde veya yeni yapılacak olan hem büyük hem de küçük birçok kıyı yapısı projesinde deniz dip tarama ihtiyacı giderek artmaktadır.

Bu uygulamalar genellikle:

Liman inşaatı

Büyüyen küresel ticaret ile birlikte deniz taşımacılığı da aynı paralelde büyüme göstermiş olup, bu büyümeyi uluslararası sevkiyatta ve daha da büyük gemilerle yapabilmek için dünya genelinde yeni limanlar inşa edilmekte veya mevcut liman altyapısı genişletilmektedir. Limanın inşası veya mevcut limanın kapasite arttırabilmesi; ,navigasyon kanallarının oluşturulması, yanaşma yerleri ve manevra alanları veya liman içindeki kullanılmayan alanları geri kazanmak için deniz tarama faaliyetleri mutlak önem arz etmektedir.

Bakım Deniz Tarama İşleri

Limanlar veya kıyı yapıları sürekli bir dolgu tehdidi altındadır . Tabii deniz hareketleri, liman alanlarında ve navigasyon yollarında zemindeki materyalleri sürükleyerek kullanım alanlarını doldurur. Nehirler de ayrıca akıntı hızlarından dolayı alüvyonlar hareketlenir ve bunun sonucu bu deltalara yakın olan kıyı tesisleri bu olaydan etkilenmeye meyillidir. Bu tabii hareketlerden dolayı deniz zemini belli zaman dilimleri içerisinde dolar ve yüksek draftlı gemiler bu alanlara yanaşamaz . bu derinlikleri kontrol altında tutmak için Bakım Deniz Tarama İşlerinin yapılması gereklidir.

Deniz Tarama İşlemi ile Kıyı Islahı

Küresel ve Yerel nüfustaki büyüme kıyı bölgelerine göç eğilimi göstermiş olup kıyı alanlarını revize etme,ıslah işlemleri gerektirmiştir yerleşim alanları , limanlar , havalimanları gereksinimleri deniz yönünde giderek genişlemektedir bu tür dolgu işlemlerini yapmak için çevrenin minimum zararla etkilenmesi için birçok tarama projesi ile kıyı dolgusu işlemi birleştirilmekte ve deniz dip tarama’dan çıkan materyallerle geri kazanılıp kıyı dolgusu işlemi gerçekleştirilmektedir bu işlemde zaman , maliyet , çevresel etki anlamında birçok kazanım bulunmaktadır.

Kıyı koruma

Deniz yapılarının veya yerleşim yerlerinin korunması için ön koruma yapıları yapılması gerekmektedir bu korumaların amacı deniz hareketlerinden korunma , erezyon korumaları , akıntılar sebepli bozulmaları engelleme amacı ile inşa edilirler , kıyı koruma projeleri kıyısal alanlara olan göç sonrasında daha da önem arz edecek olup gereklilikler tip yapıların sayısını arttıracaktır , kıyı koruma alanlarının inşasında yapılacak olan yapının sağlam temellere oturtulması amacıyla deniz zemininde bulunan gevşek materyaller deniz tarama işlemi ile çıkartılıp yerine kıyı koruma yapısının temelini oluşturacak sağlam materyallerle yer değiştirilir.

Kanal kazıları için Deniz Tarama

Deniz içerisine inşa edilecek olan boru hatları , kablo hatları vb. yapılar deniz hareketliliğinden minimum düzeyde zarar görmeleri ve de inşa aksında tutunabilmeleri için uygulanacağı hat üzerinde deniz zemininde kanal içerisine alınmakta bu kanalları oluşturmada deniz tarama işlemi yapılmaktadır , bu tip hassas deniz tarama işlemlerini yapabilmek için deniz tarama gemilerinde D-GPS sistemlerinin bulunması yapılacak olan kanal kazısının istenilen ölçülerde yapılmasını sağlamaktadır Lcm Rota denizcilik olarak tüm tarama gemilerimizde teknolojik gereksinimler bulunmaktadır.

Çevre Düzenleme İçin Deniz Tarama

Çevre düzenlemeleri için deniz tarama yapılması genelde sanayi bölgelerinde veya atıksu etkilerinin çok olduğu alanlarda kirli malzemelerin bertaraf edilmesi için önem taşımaktadır bu tip çevre düzenlemeleri çevreye zarar vermeden kirliliği önleme ve deniz berraklığını yeniden sağlamak için yapılır.

Göl ve Gölet

Temiz enerji ve içme suyuna olan talebin artmasıyla birlikte, hidroelektrik için kullanılan su havzalarının ve göllerin yapımı ve bakımı artmaktadır. Tarama, aynı zamanda sudaki yabancı ot istilasının ve mevcut su havzalarındaki aşırı tortulaşma sorunlarının üstesinden gelir ve temiz içme suyunun kullanılabilirliğini ve su kaynağının güvenilirliğini arttırır.

Kum ve çakıl taraması

Kum ve çakıl gibi deniz agregaları günümüz yaşamında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu doğal kaynaklar, inşaat endüstrisinde yaygın olarak kullanılmaktadır ve küresel nüfus arttıkça, inşaat agregalarına olan talep de artmaktadır. Taraklar, kumu ve çakılı denizden çıkarma alanlarından deniz tarama marifetiyle çıkarmak ve taşımak için kullanılır.

Deniz Dip Tarama

Deniz dip tarama nedir? Deniz dip tarama, genel tanımıyla açık denizlerde, kanallarda ya da iç sularda birikmiş kirliliğin bulunduğu bölgelerde o bölgelerin deniz derinliğinin seviyesi arttırmak ve saydığımız bu bölgelerin yapılan kazılarla diplerinin temizlenmesi anlamına gelir.

Yukarıda saydığımız kullanım amaçlarının dışında;

• Deniz yollarının ve iç suyunun korunması, • Liman havzalarının derinleştirilesi ve yapımı, • Kanalların derinleştirilmesi ve açılması, • Kıyıların düzenlenip yeni kanalların da açılması gibi çalışmalarda da kullanılmaktadır.

Dip taramanın ana amaçlarından biri de su bölgelerinin derinliğini arttırmaktır. Yani limanların genişletilmesi, su yollarının açılması, dip temizliğinin yapılması ve kıyıların düzenlenmesidir. Günümüzde bu amaç için pek çok farklı deniz aracı kullanılmaktadır.

Bu deniz araçlarından en çok kullanılanları “Kesici, emici, kazar gemileri” ve “ekskavatör, tarama gemileridir”.

Tarama Çeşitleri Nelerdir ?

Deniz dip tarama, bakım amaçlı, bölgesel, kapital arama ve maden arama şeklinde sınıflandırılmaktadır. Peki bu sınıflandırılmalarda neler yapılır? Bakım amaçlı yapılan dip tarama. Dipte biriken malzemelerin bir süre sonra liman kanallarında, havzalarında ya su yollarında yoğunlaşmasıyla suyun sığlığını düzeltmek için yapılan taramalardan bir tanesidir. Kapital deniz dip tarama, yeni liman yapımlarında ve yeni su yollarının yapımında ya da hali hazırda mevcut olan bölgelerde daha fazla derinliğe ihtiyaç duyulduğu taktirde yapılan kazı şeklidir. Genel amacı daha fazla derinlik elde etmektir. Maden deniz dip taraması, hali hazırda bulunan su bölgelerinin dip bölgelerinde yer alan kıymetli mineral ya da madenlerin saptandıktan sonra çıkartılması amacıyla başvurulan bir yöntemdir. Genel amaç maden çıkartmaktır. Bölgesel deniz dip tarama; doğal yahut başka etkiler sebebiyle, nehir, liman havzaları, açık denizler, körfezler ve kanallarda zaman içerisinde meydana gelen kirliliği temizlemek amacıyla yapılan kazı çalışmalarıdır. Genel amacı biriken kirlilikleri ortadan kaldırmaktır.

Bölgesel taramaya verilecek en güzel örnek ise yakın zamanlarda İzmir körfezinde yapılan bir çalışmadır. Deniz dip tarama özetlenerek anlatılırsa, genellikle denizlerin dip bölgelerinde biriken kirlilikleri ortadan kaldırmak amacıyla yapılmaktadır. Başka bir kullanılma amacı ise kanalların genişletilmesi ve derinleştirilmesi, yeni kanal açılımları ve yeni su yolları açılımıdır.

Deniz Dip Tarama

Deniz dip tarama, tarama ekipmanları ile deniz tabanını derinleştirme, kazım ve uygunlaştırma işlemidir. Bu işlemdeki temel amaç denizi derinleştirmektir. Deniz dip tarama alanı olarak, Denize kıyısı olan her türlü tesis, yapı, liman vs. olabilir. Dip tarama işlemlerinden önce uzman ekiplerimiz tarafından deniz zemini test edilerek gerekli incelemeler yapılır. Yapılan incelemeler sonucunda elde edilen verilerle birlikte uygun ekipman ve donanımla dip tarama işlemine başlanır. Uygulama işlemi sırasında çıkan hafriyat gemilere yüklenerek belirlenen konuma boşaltma alanına taşınır. Gelişmiş teknolojik donanımlarımız sayesinde istenen derinliğe ulaşarak, tarama işlemini gerçekleştirmekteyiz. Firma olarak dip tarama teknolojilerini kullanarak kendimizi denizcilik sektöründe geliştirerek kalite ve ekipman anlamında hizmetlerimizi daha da ileriye taşımaktayız. Yaptığımız dip tarama işlemlerinde; Liman inşaatı, tesis kapasite artırımı ve denizaltı uygulamaları ve derinlik tesisler hizmetleri vermekteyiz.

Deniz Dip Tarama Yöntemleri

Deniz dip tarama yönetmeleri, deniz dip tarama uygulamaları açısından önemli bir konudur. Taranacak alandaki su derinliği ve gemi boyutu önemli faktörlerdir. Firmamız kıyı, dere ağzı gibi bölgelerde tarama işlemi yaparken küçük gemiler, büyük ve derin denizlerde daha büyük ve gelişmiş tarama gemilerimiz çalışmaktadır. Tarama işlemi farklı yöntem ve araçlarla gerçekleşmektedir. Tarama yöntemlerinin seçilmesinde belirleyici olan etken zemin yapısı ve taranacak malzemenin nasıl taranacağıdır. Genel olarak zemin taraması işlemi zeminin yapısına göre; Hidrolik tarama, kepçe kovalı tarama, kovalı tarama, klemşel tarama ve diğer tarama yöntemleri ile tarama işlemleri yapmaktayız.

Deniz Dip Tarama Faaliyetleri

Deniz dip tarama faaliyetleri, deniz zemininde bulunan çamur, kum, kaya vs. gibi materyallerin iş makineleri ve tarama pompaları ile boşaltılarak taşınmaktadır. Ayrıca her yapılan işlemde deniz dibindeki materyal çeşidine göre kullanılan malzemeler de değişmektedir. Kullandığımız donanımlı ekipmanlarla ve alanında uzman personellerimiz ile sektörde sorunsuz ve profesyonel tarama işlemleri yapmaktayız. Sorunsuz bir deniz dip tarama işlemi için, tarama maksimum derinliği, döküm veya deşarj mesafesi, taranacak olan malzeme çeşidi ve tarama miktarı kazım yaparken dikkat ettiğimiz konulardır. Deniz tabanı kazım ve tarama işlemleri, bugüne kadar sahip olduğumuz bilgi, tecrübe ve çalışmalarımızı sizlerle paylaşarak çözüm üretmek temel prensibimiz.

Deniz Tarama

Deniz tarama işlemleri, gelişme gösteren Uluslararası ticaret kapsamında kıyı projeler, bakımları ve deniz dip tarama gibi ihtiyaçlar her geçen gün artış göstermektedir. Deniz tabanlarının uygunlaştırma ve derinleştirme işlemlerine deniz dip tarama adı verilir. Bu işlem detaylarında ki en temel neden denizin derinleştirme işlemlerinin tamamlanmasıdır. Bu bağlamda uygulama alanları denize kıyısı bulunan herhangi bir nokta olabilir. Örnek vermek gerekirse; tersane, liman ve deniz deşarj hatları olabilir.

Deniz tarama işlemleri çok kapsamlı bir iş olduğu için işlem detaylarına başlamadan önce resmi kurumlardan bir takım izinlerin alınması gerekir. Bu izinler, tesis sahipleri tarafından alınması gerekir. Gerekli izinlerin alınmasının ardından uzman ekipler deniz içinde bazı tetkiklerde bulunur. Bu incelemeler sonrasında elde edilen verilerle ekipman tercihleri daha kolay belirlenir. Ekipman seçiminden sona deniz tarama işlemlerine başlanmaktadır.

Deniz Tarama Uygulamaları

Deniz tarama uygulamaları esnasında denizden çıkartılan harfiyat, özel gemilere yüklenmektedir. Bu gemilere harfiyat gemisi adı verilir. Resmi kurumlar tarafından izin verilen koordinatlar çerçevesinde boşaltma alanına boşaltım işlemleri gerçekleştirilir. Uygulama detayları istenilen derinliğe erişene kadar devam eder. Tarama işlemleri, hedeflenen derinliğe erişmekle beraber son bulur.

Günümüzde deniz tarama teknolojileri, denizciliğin gelişimiyle beraber çeşitlenmektedir. Bu çeşitlilik aslında artan ihtiyaç ve ekipman gereksinimleri ile de doğru orantılıdır. Tarama uygulamalarına özellikle liman inşaatları, deniz altındaki tesisat uygulamaları, var olan tesislerin kapasitelerinin artırımı ve derinlik tesisi projeleri gibi alanlarda ihtiyaç duyulur.

Deniz Tarama

Denizin alt bölümlerinde gerçekleştirilen tarama işlemlerinde kullanılan materyallerin seçiminde yüzen vasıtaların üzerinde ki iş makinesi ve tarama pompalarıyla beraber boşaltım ve taşınım işlemleri yapılır. Ekipmanlardaki çeşitlilik, yapılacak olan işleme ve denizin derinliğine göre de değişkenlik gösterebilir.

Uygulama öncesinde hiçbir sorun yaşamak istemiyorsanız tarama gerçekleştirilecek bölgede bir takım gözlemlerde bulunabilirsiniz. Bu gözlemlerde;

• Tarama işlemlerinin maksimum derinlik kapasitesi • Deşarj ve dökü alanlarının mesafesi • Tarama yapılacak olan malzemelerin karakteristik özellikleri • Tarama ölçümü, miktarı

Gibi detaylara erişim sağlayabilirsiniz.

Sizlerde deniz tarama işlemleri ve ekipmanları gibi detaylara erişmek istiyorsanız firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Tarama Gemisi

Tarama gemisi, takip işlemi yapan emme hunisi takılarak işlem yapılır. Bakım tarama gemileri, arazi ıslahı, sahilin beslenmesi ve sermaye tarama işlemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Tarama işlemlerinde sürüklenen emme hunisi, deniz tabanından kum, toprak, çakıl toplamak ve silt sürüklenme başlığına sahiptir. Ayrıca bu özel olarak donatılan gemiler emme boruları ile donatılmıştır.

Bu özel gemiler 20 m derinliğe kadar arkadan tarama yapabilir. 20 m derinliklerine kadar kepçeden destek alınırken 23 m mesafede ise gökkuşağı oluşturma kapasitesine sahiptir. Kendinden tahrikli, denizde kolayca seyreden bir gemi modeldir. Oldukça esnek yapıda olan bu gemiler, eklene ekipmanlardan bağımsız bir şekilde de çalışabilir. Ayrıca kendinden tahrikli bir yapıda bulunduğu için taranmış olan malzemeyi uzun mesafelere kolaylıkla ulaştırabilir.

Tarama Gemisi Boşaltımı Nasıl Olur?

Tarama gemileri ile özel olarak işlem yapılan bölgede detaylar bittikten sonra gemi, malzemenin başaltım ve yerleşim alanına seyreder. Taranan malzeme, projenin çeşidine göre üç yoldan tahliye ve boşaltım işlemleri yapılır. Toplanan malzeme, geminin alt bölümünde yer alan özel bölgeden kapakların açılmasıyla açılır ve yerleştirme alanına boşaltılır. Suda yüzebilen boru hatları ve daldırılan malzemelerle kıyıya pompalama işlemi yapılır Bu pompa modelleri ağır hizmet tipindedir. Tarama gemisi, isteğe bağlı bir şekilde takip ve kontrol sistemi içinde kullanılabilir. Bu kontrol sistemi, verimli bir operasyon sürecinin en önemli adımıdır. Yapay zekadan destek alınarak geliştirilen tarama gemilerinin işlevi ve kullanımı son dönemlerde hızlı bir artış yaşamaktadır.

İsteğe Bağlı Tarama Gemisi Ekipmanları

Oldukça geniş bir kullanım alanına sahip olan tarama gemisi, farklı ekipmanlar ile işlevselliği artırılmaktadır. Bu ekipmanlardan kısaca bahsetmek gerekirse eğer;

 • Gaz giderme tesisatları
 • Emme boruların uzatılması
 • Ayarlanabilir taşıma sistemleri
 • Hafif Karışım
 • Jet yüksek basınç ve orta basınç
 • Aktif sürükleme kafası
 • Gökkuşağı mesafesi
 • Gaz giderme sistemleri

Bunlardan sadece bazılardır. Gerekli izinler doğrultusunda hizmet sunan tarama gemileri, farklı kullanım alanları ile son dönemlerde sıkça tercih edilir durumdadır. Sizlerde ihtiyaçlarınız doğrultusunda bu hizmetten faydalanmak isterseniz firmamız ile iletişime geçebilirsiniz.

Tarama Gemisi Nedir?

Denizin dip kısımlarının taranması ve esnek yapıda ki bölgelerin incelenmesini sağlayan özel ekipmanlar yer alır. Bu ekipman modelleri denizin zemininde ki sertlik derecelerine göre farklılık gösterebilir. Gerçekleştirilen tarama işlemleri sayesinde proje aşamalarınız için geniş bilgiye erişim sağlayabilirsiniz. Projenizin gerekliliklerine uygun halde çalışmak, işlem adımlarını görmek adına tarama gemisi kullanılır.

Tarama gemisi ile beraber yapılan ölçümler sayesinde işlemlerin doğru bölgede ve doğru derinliklerde gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilebilir. Anlık takip sistemi sağlayan bu gemi, yapılacak yanlış operasyonların önüne geçilmesini sağlar. Hem zamandan tasarruf elde edebilir hem de doğru iş gücü sayesinde projenizin süresini kısaltabilirsiniz.

Tarama Gemileri ve Uzmanlık Alanları

Geniş ölçümleme ve çalışma alanına sahip olan tarama gemileri, belirli noktalarda uzmanlıklar sergiler. Bu kapsamda;

 • Kanal ve liman tarama işlemleri
 • Su altı kaya patlatma, delme, kayaların kırılması ve kırılan kayalarda gerekli inceleme
 • Çevrenin korunması adına yapılan tarama işlemleri
 • Deniz inşaatları için oluşturulacak zeminin sağlanması için yapılan araştırma
 • Kıyılara gerçekleştirilen dolgu işlemlerini sağlamak adına denizin içinde gerçekleştirilen taramalar

Firmamız, tarama işlemleri ve kazım detaylarında bu zamana kadar elde ettiğimiz tüm çalışma ve tecrübeleri sizlerle paylaşıyoruz. Çözüm üretmek temel prensip olduğu için sizleri en iyi performans garantisi sunulmaktadır.

Tarama Gemisi Özellikleri

Tarama gemisi, sunmuş olduğu işlevsel özelliklerin yanı sıra pek çok özellikleri de bünyesinde barındırmaktadır.

 • Yüksek manevra gücüne sahip olan bu gemileri kendinden tahrikli bir yapıdadır.
 • Yelken esnasında taraklı bir yapı oluştururlar.
 • Dalgalı ve ağır hava şartlarına uygun olarak tasarlandığı için açık denizlerde çalışmaya uygundur.
 • Kompakt gemi özelliklerini barındıran tarama gemisi, optimum manevra gücüne sahiptir.
 • Çeşitli işlerde metreküp başına uygun fiyat aralıklarında hizmet sunar.
 • Düşük titreşim seviyesine sahip olduğu için üstün performans sunar.
 • Kontrol ve izleme sistemleriyle beraber onaylı işlemler gerçekleştirir.
 • Yüksek yük potansiyeli vardır.
 • Tarama pompası sayesinde yüksek verim sunar.

Tüm bu özelliklerinin yanı sıra tarama gemilerine ek özelliklerde eklenebilir. Bu sayede bölgedeki işlem detaylarında daha hızlı sonuçlar alınır. Esnek yapısı sayesinde diğer ekipmanlar ile bağımsız hizmet sunabilir.